Skip to main content

Onafhankelijk regisseur in bedrijfsverzekeringen

Betrokken sparring-partner voor ondernemers

Maatwerkoplossingen

Specialist in grootzakelijke verzekeringsmarkt

Ruim 50 jaar ervaring in de grootzakelijke verzekeringsmarkt.

Met ruim 50 jaar ervaring in de Grootzakelijke verzekeringsmarkt voorzien wij ondernemers van deskundig advies en leveren verzekeringsoplossingen op maat.

Met een groot netwerk van verzekeraars, schade-experts, taxateurs en installateurs op gebied van inbraak-, brandpreventie en keuringen zijn wij van alle markten thuis.

Verzekeren via All Business Insurance is meer dan het alleen afsluiten van een verzekering.

Onze werkwijze

In de praktijk komt het veel voor, dat bedrijven verzekeringen hebben afgesloten die niet aansluiten bij de risico’s die gelopen worden. Standaard verzekeringen, terwijl ieder bedrijf op zich uniek is derhalve ook de verzekeringsportefeuille.

Wij doen het anders.

Om de risico’s samen met de ondernemer te kunnen benoemen gaan wij op de locatie(s) van de ondernemer in gesprek.

 • brengen de risico’s in beeld;
 • welke risico’s wil en kan de onderneming zelf dragen?
 • zijn er risico’s die afgewend kunnen worden door nemen van preventieve maatregelen?
 • tot slot welke risico’s overgedragen moeten worden aan verzekeraars
Warehouse verzekering ab-insurance.nl
Verzekeringsanalyse ab-insurance.nl

Verzekeringsanalyse

Een goede analyse van de bedrijfsrisico’s is voor elke onderneming cruciaal. Niet alleen om vast te stellen wat verzekerd moet worden, maar ook om een weloverwogen beslissing te maken welke risico’s zijn te voorkomen door preventie en welke risico’s de organisatie zelf kan en wil dragen.

Met onze verzekeringsanalyse geven wij u snel inzicht in uw bedrijfsrisico’s. Ons advies leggen wij vast in een rapport dat wij vervolgens samen met u afstemmen op uw bedrijfssituatie, risicobereidheid en specifieke behoeftes.

Sinds 2015 is Ton geregistreerd in het RMiA register (Registermakelaar in Assurantiën), wat de hoogste graad is van vakbekwaamheid in de Assurantiebranche.

Meerwaarde van het RMiA is:

 • Aangesloten zijn bij een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien, dat je aan de hoogste eisen voldoet.
 • Onderschrijven van beroepsregels die de verplichting opleggen objectief te adviseren en in het belang van de klant te handelen.
 • De kwaliteit en de goede naam van de beroepsgroep is gewaarborgd.

Wij zijn toegetreden tot een select aantal bedrijven, dat zich Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) mag noemen. Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid zijn de kernwaarden van een Register Makelaar in Assurantiën. Een garantie voor onze klanten, dat All Business Insurance zich bindt aan de vertrouwde deskundigheid, integriteit en het onafhankelijke advies.

Schade melden

Een schade melden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar remko@ab-insurance.nl en/of ton@ab-insurance.nl.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Wij werken samen met onafhankelijke schade-experts en sturen altijd de juiste persoon, met kennis van zaken om de schadeafwikkeling in goede banen te leiden. Uiteraard blijven wij bij dit proces betrokken. In het geval van een grote calamiteit zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op +31627379135 (Remko) en +31627200164 (Ton).

Telefonisch schade melden ab-insurance.nl

Als u voor All Business Insurance kiest krijgt u

 • Snelheid en effectiviteit
 • Ervaring en expertise
 • Een klantgerichte benadering
 • Langdurige relaties
 • Uitgebreid productaanbod
 • Gemakkelijke toegang
Positieve review ab-insurance.nl

Downloads

Bent u op zoek naar onze algemene voorwaarden of klachtenprocedure? Dit vindt u hier overzichtelijk bij elkaar. Wanneer u al een verzekering bij ons heeft, ziet u op uw polisblad welke polisvoorwaarden voor u gelden.

Privacy statement

In de privacy statement leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en de beveiliging daarvan.

Algemene voorwaarden

Wilt u weten welke algemene voorwaarden wij hanteren? Dat begrijpen wij uiteraard. Wij hebben daarom onze algemene voorwaarden vastgelegd in een duidelijk document.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Om uw klacht goed af te handelen hebben wij een klachtenprocedure.

Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid is gericht op het aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers. Met als doel een beheerste en integere bedrijfsvoering op de lange termijn.

Dienstenvergelijker

Op onze vergelijkingskaart staat informatie over onze financiële dienstverlening. Als u meerdere vergelijkingskaarten verzamelt, kunt u financiële dienstverleners met elkaar vergelijken

Algemene informatie

Ons Kamer van Koophandel nummer is 87596466. Wij hebben een AFM vergunning welke staat geregistreerd onder nummer 12049127. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in onze dienstenwijzer.