Skip to main content

Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid is gericht op het aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers. Met als doel een beheerste en integere bedrijfsvoering op de lange termijn. Met als gevolg, dat wij waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door hun beloning geprikkeld worden tot een onzorgvuldige behandeling van de klant en vooral het niet nakomen van onze zorgplicht.

Verder willen wij met dit beloningsbeleid de nadruk leggen op de belangen van onze klanten en onze onderneming op de langere termijn.

Uitgangspunten beloningsbeleid Bij het opstellen van ons beloningsbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

 • Het moet marktconform zijn
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Klantbelang staat centraal
 • Eenvoudig en transparant
 • Het moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving
 • Maximering van een eventueel variabel inkomen

Beschrijving van de beloning

Binnen onze onderneming komen de volgende beloningscomponenten voor:

 • Marktconform salaris met vakantiegeld en 13e maand. Inschaling onder andere afhankelijk van leeftijd, functie, kennis en ervaring. Jaarlijks een vakantietoeslag van 8% en afhankelijk van het bedrijfsresultaat een dertiende maand. Verder kan door individueel presteren en behalen van opleidingen een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.
 • Onkostenvergoeding. Medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden. Voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten bestaan er ook vergoedingen.
 • (Lease)auto van de zaak. Het recht op een auto van de zaak is voorbehouden aan medewerkers die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming verstrekt passende adviezen, bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Dit alles altijd in het belang van onze klant. Onze beloning voor onze dienstverlening bestaat uit een drietal mogelijkheden.

 • Provisie
 • Vaste fee
 • Combinatie van provisie en vaste fee

Bovengenoemde beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant, ons beloningsbeleid ligt ook in het verlengde van het verdienmodel wat wij hanteren. Door het hanteren van een beheerst beloningsmodel voorkomen wij prikkels, die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en een onzorgvuldige behandeling van onze klanten.

Tabel afsluit, advies- en onderhoudskosten per product

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Execution only):
Eenmalige Fee: € 225,-
Jaarlijkse kosten: € 120,-

Schadeverzekeringen een doorlopende provisie welke varieert van 15% tot 25% afhankelijk van de soort verzekering.